Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

beautifulwar
22:23
9189 0fa1
beautifulwar
22:21
2406 33e5
Reposted fromfriends friends vialexxie lexxie

December 25 2017

beautifulwar
14:03
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatylkotobie tylkotobie
beautifulwar
14:01
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie

December 23 2017

beautifulwar
11:10
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viaBirdofParadise BirdofParadise

December 22 2017

beautifulwar
14:07
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viamalinowowa malinowowa
beautifulwar
14:03

December 19 2017

beautifulwar
05:51
1283 10a3
beautifulwar
05:49
3752 19fe
I only go out to get me a fresh appetite for being alone.   - Lord Byron
Reposted frompmustepullo pmustepullo viamalinowowa malinowowa

December 18 2017

beautifulwar
21:01
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

November 30 2017

beautifulwar
18:34
6722 a985 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viamalinowowa malinowowa
beautifulwar
18:29
4472 3181
wypijmy
Reposted frommidorimizu midorimizu viamalinowowa malinowowa

November 26 2017

beautifulwar
17:56
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viapanato panato
beautifulwar
14:36
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viapanato panato
14:36
6514 33b6
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapanato panato
beautifulwar
14:29
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialexxie lexxie
beautifulwar
14:25
beautifulwar
14:25
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
beautifulwar
14:25
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaBirdofParadise BirdofParadise

November 16 2017

beautifulwar
05:57
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viayouwillneverfindme youwillneverfindme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl