Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

beautifulwar
18:34
6722 a985 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viamalinowowa malinowowa
beautifulwar
18:29
4472 3181
wypijmy
Reposted frommidorimizu midorimizu viamalinowowa malinowowa

November 26 2017

beautifulwar
17:56
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viapanato panato
beautifulwar
14:36
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viapanato panato
14:36
6514 33b6
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapanato panato
beautifulwar
14:29
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialexxie lexxie
beautifulwar
14:25
beautifulwar
14:25
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
beautifulwar
14:25
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaBirdofParadise BirdofParadise

November 16 2017

beautifulwar
05:57
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viayouwillneverfindme youwillneverfindme

June 09 2017

beautifulwar
14:58
9446 3cc4 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter

May 04 2017

beautifulwar
15:55
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via28mm 28mm
beautifulwar
12:23
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
beautifulwar
12:23
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaspokodama spokodama

May 03 2017

19:26
9403 fe01
Reposted fromtwice twice vialost-in-space lost-in-space

May 02 2017

beautifulwar
22:06
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss viaodulekkocurek odulekkocurek
20:41
6201 2ac3 500
beautifulwar
20:34
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern via28mm 28mm
beautifulwar
20:34
6865 4f7e 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via28mm 28mm

April 13 2017

beautifulwar
18:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl